Skundo forma

Asmeniniai duomenys:

Vardas Pavardė

Adresas

El.paštas

Telefono numeris

Informacija apie įmonę ir produktą:

Įmonės pavadinimas ir jos adresas

Produktas

Užsakymo numeris

Platintojo identifikacinis numeris (jei žinomas)

Informacija apie skundą:

Data ir informacija apie incidentą

Nurodykite produkto kiekį ir kainą, jei svarbu, pridėkite sąskaitas ir kitus patvirtinančius dokumentus

Ar bandėte šį klausimą išspręsti tiesiogiai su platintoju ar bendrove?

Ar esate gavę tam tikrus atsakymus dėl šio klausimo išsprendimo?