Visuotinis narių susirinkimas – tai aukščiausias valdymo organas. Kiekviena įmonė veikianti tiesioginės prekybos versle ir tenkinanti tam tikrus reikalavimus gali tapti Asociacijos nare.

Valdyba – Valdybos nariai (3) renkami iš visų įmonių narių.

Valdybos pirmininkas – jis renkamas Valdybos narių.

Generalinis sekretorius (Direktorius) – jis yra skiriamas Valdybos ir yra atsakingas už Asociacijos administracinius klausimus, jos kasdieninės veiklos organizavimą ir atstovavimą.

Kodeksų administratorius – tai nepriklausomas asmuo renkamas visų Asociacijos narių ir iškilus konfliktui veikiantis kaip nešališkas arbitras tarp narių ir jų klientų ar tik tarp narių įmonių.

Komitetai– Asociacija gali turėti komitetus, kurie yra atsakingi už tam tikrą veiklos sritį, pvz., Teisės ar Viešųjų ryšių komitetai.

Generalinis sekretorius Baltijos šalimis – Baltijos šalių tiesioginės prekybos Asociacijos, siekdamos kaštų efektyvumo, nusprendė turėti šią poziciją. Jis padeda koordinuoti jų veiklą, tapti labiau matomiems tiek vietiniu, tiek tarptautiniu mastu.

Valdyba:

  • p. Rūta Kundrotienė („TIENS”) – Valdybos pirmininkė
  • p. Ewa Kudlinska-Pyrz (“Mary Kay Lithuania”) – narė
  • p. Grzegorz Malachowski („Nature’s Sunshine”) – narys

Generalinis sekretorius, Generalinis sekretorius Baltijos šalims:

  • Gintautas Zaleckas

Kodeksų administratorius:

  • Martynas Duksa