Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Lietuvos tiesioginės prekybos asociacija užtikrina, kad interneto svetainėje www.ltpa.lt teikiami asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami tik šioje politikoje nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Privatumo politika – šios asmens duomenų tvarkymo taisyklės bei slapukų naudojimo informacija, kuri patalpinta interneto svetainėje www.ltpa.lt.
Internetinė svetainė – svetainė esanti adresu www.ltpa.lt, kurioje lankytojas gali pateikti vartotojo skundą bei elektroninį laišką-užklausą.
Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šioje Privatumo politikoje duomenų valdytojas – Lietuvos tiesioginės prekybos asociacija, juridinio asmens kodas: 125714324, buveinės adresas: Dariaus ir Girėno g. 40, Vilnius, kontaktiniai duomenys: el. p. info@www.ltpa.lt.
Duomenų subjektas – internetinės svetainės lankytojas, kurio asmens duomenis Duomenų valdytojas tvarko užklausų administravimo tikslu.
Asmens duomenys – fizinio asmens duomenys, kuriuos tvarko Duomenų valdytojas ir pagal kuriuos galima identifikuoti svetainės lankytoją, apimant, bet neapsiribojant: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir kt.
Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, naudojimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
Sutikimas – laisva valia išreikštas Duomenų subjekto veiksmas, kuriuo jis sutinka dėl asmens duomenų tvarkymo.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Politikoje numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir tvarkymo nuostatos.
Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika, kai išreiškia Sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis pateikdamas užklausą/ skundą bei toliau naršydamas mūsų svetainėje.
Su šia Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu interneto svetainėje www.ltpa.lt.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMO, SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

Duomenų subjektas sutinka, kad pateikdamas vartotojo skundo formą ar elektroninį laišką-užklausą, Duomenų valdytojas skundo administravimo ar užklausos atsakymo tikslais tvarkys jo pateiktus asmens duomenis.

Jeigu jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją apie naudojimąsi mūsų svetaine. Daugiau apie tai skaitykite skiltyje „Slapukai“.

Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras “Facebook” tinkle.

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti tvarkomų Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
-jei yra Duomenų subjekto sutikimas asmens duomenų atskleidimui,
-teisėsaugos institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus,
-jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Duomenų subjektas suteikia teisę Duomenų valdytojui rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti su juo susijusius asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje.

Duomenų subjektas, tinkamai save identifikavęs, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar tokio dokumento notariškai patvirtintą kopiją, turi teisę prašyti mūsų patvirtinimo, ar tvarkome jo asmens duomenis, bei prašyti susipažinti su mūsų tvarkomais duomenimis.

Duomenų valdytojas, gavęs teisėtą Duomenų subjekto prašymą susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, atsakymą pateikia per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos.

Duomenų subjektas turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, taip pat prašyti, jog Duomenųvaldytojas ištrintų visus su juo susijusius duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus Duomenų valdytojas privalo saugoti duomenis.

SLAPUKAI (ANGL.COOKIES)

Jums besilankant interneto svetainėje www.ltpa.lt, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums atpažinti jus kaip ankstesnį interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi mūsų interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetainę tobulinti, padaryti ją patogesnę jūsų naudojimui.

Prieš jums pradedant naudotis mūsų interneto svetaine, mes turime gauti Jūsų sutikimą naudoti slapukus. Dėl šios priežasties mūsų svetainėje atsiveria langas, kuriame Jūs informuojami apie slapukų naudojimą ir Jūsų prašoma sutikti su slapukų naudojimu, paspaudus „Sutinku“ žymą. Jei nesutiksite, tačiau toliau naršysite interneto svetainėje, bus laikoma, kad Jūs sutikote su slapukų naudojimu.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS

Duomenų valdytojas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti Privatumo politiką. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra paskelbiami svetainėje www.ltpa.lt. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais Privatumo politikos reikalavimais. Naujausia Privatumo politikos redakcija visada pateikiama www.ltpa.lt.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika peržiūrima kartą per 2 (dvejus) metus ir esant poreikiui atnaujinama.
Ši Privatumo politika įsigalioja nuo 2018 m. lapkričio 26 d. ir yra viešai skelbiama Interneto svetainėje.

Aukšti etikos standartai

Geroji tiesioginės prekybos verslo praktika

Susipažinkite su LTPA Etikos kodeksu →

Top