Tiesioginės prekybos įmonėms būtina narystės sąlyga, yra įsipareigojimas laikytis Asociacijos Etikos kodekso bei bendradarbiauti siekiant pristatyti šį verslą valstybės institucijoms, vartotojų organizacijoms bei plačiajai visuomenei su tikslu ugdyti jų sąmoningumą, supratimą bei pasitikėjimą tiesiogine prekyba.

Keletas narystės privalumų:

  • Tai kokybės ir pasitikėjimo ženklas vartotojams, visuomeninėms organizacijoms ir valstybinėms institucijoms;
  • Galimybė būti labiau matomiems ir žinomiems tiek vietiniu, tiek tarptautiniu mastu;
  • Lobizmas ir konsoliduotas tiesioginės prekybos verslo balsas kalbant ir konsultuojantis su nacionalinėms valdžios institucijomis ir pareigūnais dėl teisinio reguliavimo;
  • Galimybė dalyvauti ir įtakoti įstatymų leidybos procesą;
  • Advokatavimas, konsultacijos bei pagalba krizių suvaldyme.
  • Naujausios žinios dėl teisinio reguliavimo ir kitų klausimų liečiančių tiesioginės prekybos verslą;
  • Kontaktų galimybės su kitomis tiesioginės prekybos įmonėms;
  • Reguliarios apžvalgos apie tiesioginės prekybos verslo statistiką (nacionalinę ir tarptautinę);
  • Rinkos ir vartotojų tyrimai dėl tiesioginės prekybos;
  • Švietimo ir mokymų projektai ir kt.