Lietuvos tiesioginės prekybos asociacija yra Europos tiesioginės prekybos asociacijos-Seldia (SELDIA) ir Pasaulio tiesioginės prekybos asociacijų federacijos (WFDSA) nare.

Nuo 2003 metų Lietuvos tiesioginės prekybos asociacija yra Europos tiesioginės prekybos asociacijos – Seldia narė.

  • Seldia siekia tiesioginės prekybos pripažinimo Europiniu lygiu;
  • Seldia atstovauja tiesioginės prekybos industrijos interesus ES bei siekia užtikrinti palankią komercinę ir teisinę aplinką tiesioginės prekybos verslo vystymuisi;
  • Seldia informuoja narius apie Europos teisės aktų pasikeitimus ir jų poveikį tiesioginės prekybos verslui.

Daugiau informacijos: http://www.seldia.eu

Lietuvos tiesioginės prekybos asociacija yra Pasaulio tiesioginės prekybos asociacijų federacijos (WFDSA) narė.

WFDSA misija yra didinti žinomumą ir remti tiesioginės prekybos verslą pasauliniu mastu. Federacija remia tiesioginio prekybos kompanijas ir nacionalines asociacijas:

  • kuriant, tvarkant ir skatinant aukščiausios pasaulinius standartus atsakingam ir etiškam elgesiui;
  • atstovaujant tiesioginės prekybos industrijos poziciją ir interesus santykiuose su vyriausybėmis, žiniasklaida ir kitomis įtakos grupėmis;
  • tarnaujant kaip patikimam globaliam šaltiniui apie tiesioginę prekybą;
  • skatinant tiesioginės prekybos vadovų bendradarbiavimą verslui svarbiais klausimais.

Daugiau informacijos: http://www.wfdsa.org