Vystant savo tiesioginės prekybos verslą, kad tiesioginės prekybos įmonė Jums galėtų išmokėti komisinius, turite turėti mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį. Priklausomai nuo esamo, ar planuojamo verslo apimčių galima rinktis tarp skirtingų verslo formų,- Uždarosios Akcinės Bendrovės (UAB), Individualios įmonės (ĮM), Mažosios bendrijos (MB), ar individualios veiklos nesteigiant juridinio asmenio.

Individuali veikla nesteigiant įmonės

Galiojantys LR teisės aktai nenumato pareigos, norintiems imtis tam tikros veiklos, būtinai steigti įmonę. Individuali veikla yra patogus būdas pradėti verslą nesteigiant įmonės. Tereikia įsigyti verslo liudijimą arba užsiregistruoti VMI ir gauti pažymą. Nusprendus nutraukti vykdomą veiklą pagal pažymą pakanka prieš 5 dienas raštu informuoti VMI. Taigi tiek veiklos pradžia tiek pabaiga yra greita ir nebrangi.
Individualia veikla, kaip savarankiškai asmens vykdoma veikla, kuria siekiama gauti pajamų per tam tikrą tęstinį laikotarpį, gali užsiimti kiekvienas fizinis asmuo.

Individualios veiklos vykdymo būdai:

Verslo liudijimas – tai dokumentas, kuris patvirtina, kad asmuo yra sumokėjęs fiksuoto dydžio pajamų mokestį (nepriklausantį nuo gaunamų pajamų dydžio) ir gali verstis tam tikra veikla. Pajamų mokesčio dydį nustato savivaldybės (mokesčio skaičiuoklę rasite čia). Tai bene pats lengviausias ir pigiausias būdas užsiimti ekonomine veikla. Tačiau įregistruoti verslo liudijimą yra galimybė tik tada, kai konkreti veikla, pvz., išnešiojamoji prekyba, yra įrašyta į sąrašą veiklų, kurias galima vykdyti turint verslo liudijimą (veiklų klasifikatorių rasite čia). Norėdami įsitikinti, ar Jūsų planuojama veikla galima su verslo liudijimu, Jums reikia žinoti veiklos EVRK kodą, kurį galite rasti čia, arba skambinti į Lietuvos statistikos departamentą. Informaciją, ar Jūsų planuojama veikla galima su verslo liudijimu, pagal EVRK kodą Jums suteiks Valstybinė mokesčių inspekcija tel. 1882.

Dėl Verslo liudijimo išdavimo reikia kreiptis į asmens gyvenamosios vietos valstybinę mokesčių inspekciją VMI arba elektroniniu būdu per Mano VMI sritį. Verslo liudijimas gali būti išduodamas asmens pageidaujamam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 1 kalendoriniams metams ir ne trumpiau kaip 5 dienoms, išskyrus prekybos verslo liudijimus (prekybos verslo liudijimai gali būti išduodami 1 ar kelioms dienoms, arba ilgesniam laikotarpiui, tačiau negali viršyti 1 kalendorinių metų).
Įsigijus verslo liudijimą veiklos apskaita yra itin paprasta. Asmenys, kurie veiklos pajamoms apskaityti nenaudoja kasos aparato, privalo pildyti pajamų-išlaidų apskaitos žurnalą. Esant pirkėjo pageidavimui, privaloma išrašyti pirkimo-pardavimo kvitus. Išsamiau su apskaitos tvarka galite susipažinti gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklėse.

Veiklą, įsigijus verslo liudijimą, galima vykdyti tik tuo atveju, jeigu gyventojas neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas PVM mokėtoju.

Juridiniams asmenims parduoti prekes ar paslaugas galima tik tuo atveju, jeigu veiklos, kuria gali būti verčiamasi įsigijus verslo liudijimą (išskyrus prekybos), rūšis nėra viena iš veiklos, kuria faktiškai verčiasi juridinis asmuo, rūšių.

Didmeninė prekyba įsigijus verslo liudijimą negalima. Prekybos verslo liudijimą įsigijęs gyventojas negali parduoti prekių kitam prekybine veikla užsiimančiam gyventojui (tiek įsigijusiam verslo liudijimą, tiek įregistravusiam individualią veiklą).

Verslo liudijimas nesuteikia teisės verstis licencijuojama veikla.

Pažyma – tai dokumentas, kuris patvirtina, kad asmuo yra įregistravęs vykdomą veiklą savo gyvenamosios vietos VMI ir gali verstis pažymoje nurodyta veikla.

Prašymą dėl pažymos išdavimo reikia pateikti ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną. Prašymą galima pateikti nuvykus į VMI skyrių, paprastu ar elektroniniu paštu. Nusprendus nutraukti vykdomą veiklą, VMI reikia pranešti prieš 5 darbo dienas.

Pagal išduodamą pažymą, galima vykdyti bet kokio pobūdžio veiklą, išskyrus nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų  pardavimo ir (ar) nuomos veiklą bei išskyrus tą, kuriai teisės aktai numato reikalavimą įsteigti įmonę (veiklos rūšis, kurias gali vykdyti tik įmonės rasite čia). Vykdant individualią veiklą šiuo būdu, pajamų mokestis sumokamas nuo faktiškai gautų metinių individualios veiklos pajamų. Apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas iš uždirbtų pajamų galima atimti leidžiamus atskaitymus (išlaidas patirtas pajamoms uždirbti). Taikant supaprastintą tvarką, leidžiamais atskaitymais galima pripažinti fiksuotą dydį t.y. 30 proc. gautų individualios veiklos pajamų. Pasibaigus metams asmenys deklaruoja savo pajamas, bei sumoka nustatytus mokesčius.

Asmuo, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą, turi pildyti pajamų-išlaidų apskaitos žurnalą, taip pat prekių ar paslaugų pirkėjams privalo išduoti vieną iš apskaitos dokumentų: prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitą, sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą, kasos aparato kvitą. Detalesnė informacija nustatyta gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklėse (rasite čia).

Kaip minėta, taip pat galima rinktis sudėtingesnes, juridinio asmens verslo formas kaip Individuali įmonė ar Mažoji bendrija.

Mokesčių skaičiuoklę verslo formai pasirinkti rasite ČIA.