Lietuvos tiesioginės prekybos asociacija yra savanoriška ne pelno siekianti verslo asociacija, vienijanti pirmaujančias tiesioginės prekybos įmones ir atstovaujanti narių bei kitų su tiesiogine prekyba susijusių asmenų interesus. Asociacija įkurta 2002 metų rudenį.

Mes siekiame:

  • Skatinti tiesioginės prekybos augimą ir jos pripažinimą kaip svarbaus prekių pardavimo vartotojams būdo Lietuvoje.
  • Gerinti tiesioginės prekybos įvaizdį ir remti tiesioginę prekybą kaip suteikiančią individualaus verslo ar papildomas teisėto uždarbio galimybes.
  • Skatinti sąžiningą konkurenciją ir vartotojų teisių bei interesų apsaugą bei užtikrinti palankią tiesioginės prekybos plėtrai verslo ir įstatymų aplinką.
  • Kad narystė Asociacijoje tiek vartotojams, tiek kt. rinkos dalyviams būtų įmonės kokybės ženklu, įrodančiu įmonės patikimumą bei jos prekių ir paslaugų kokybę.

Asociacijos narės, t.y. tiesioginės prekybos sektoriuje veikiančios įmonės, bei su jomis susiję tiesioginiai pardavėjai skatina aukščiausių tiesioginės prekybos standartų laikymąsi.

Asociacijos narės bei su jomis susiję tiesioginiai pardavėjai savo veikloje privalo vadovautis Lietuvos tiesioginės prekybos asociacijos Etikos kodeksais. Etikos kodeksai nustato pagrindinius principus kaip tiesioginės prekybos įmonės ir jų pardavėjai turi elgtis tarpusavyje ir santykiuose su vartotoju.  Etikos kodeksai paruošti vadovaujantis atitinkamų Europos tiesioginės prekybos asociacijos ir Pasaulio tiesioginės prekybos asociacijų federacijos kodeksų nuostatomis.