Skundo forma

  Asmeniniai duomenys:

  Vardas Pavardė

  Adresas

  El.paštas

  Telefono numeris

  Informacija apie įmonę ir produktą:

  Įmonės pavadinimas ir jos adresas

  Produktas

  Užsakymo numeris

  Platintojo identifikacinis numeris (jei žinomas)

  Informacija apie skundą:

  Data ir informacija apie incidentą

  Nurodykite produkto kiekį ir kainą, jei svarbu, pridėkite sąskaitas ir kitus patvirtinančius dokumentus

  Ar bandėte šį klausimą išspręsti tiesiogiai su platintoju ar bendrove?

  Ar esate gavę tam tikrus atsakymus dėl šio klausimo išsprendimo?