Tiesioginė prekyba leidžia laimėti tiek pirkėjui, tiek pardavėjui. Vis dėlto kartais kažkas gali susiklostyti neįprastai ir arba pirkėjas,  arba pardavėjas gali būti nepatenkinti sandorio rezultatais. Siekiant padėti išspręsti problemas su mūsų nariais, mes turime sąžiningą ir patikimą tvarką.

Kiekviena įmonė, kuri yra Lietuvos tiesioginės prekybos asociacijos narė turi laikytis Asociacijos Etikos kodeksų, o nepriklausomas Kodeksų administratorius yra atsakingas už vartotojų skundų nagrinėjimą bei Kodeksų laikymosi priežiūrą.

Klientų pasitenkinimas

Dažnai sakoma, kad klientas su teigiama patirtimi gali  su nieko nepasidalinti, tuo tarpu turintis blogą patirtį būtinai  pasakys apie tai 20 žmonių. Kadangi tiesioginės prekybos verslas pagrįstas asmeninėmis rekomendacijomis, taigi rimtoms ir patikimoms tiesioginės prekybos įmonėms yra labai svarbu, kad vartotojai būtų patenkinti. Mūsų nariai taip pat nuoširdžiai tiki savo produktų ir paslaugų kokybe ir nori, kad jų klientai būti patenkinti ir mielai tuo naudotųsi.

Pirkimas iš LTPA nario

Jei esate nepatenkinti apsipirkimu iš LTPA nario ir jaučiate kad jis buvo vykdomas neetiškai, neteisėtai ar galimai pažeidžiant Etikos kodeksą, esamą problemą galima išspręsti tokiu būdu.

Nedelsdami susisiekite su pardavėju ir papasakokite savo turimus nusiskundimus. Jei pardavėjas neišspręs problemos Jus tenkinančiu būdu, susisiekite su tiesioginio prekybos bendrove ir paaiškinkite situaciją.

Siekiant padėti tiesioginės prekybos bendrovei greičiau išnagrinėti ir išspręsti Jūsų skundą, pasistenkite kartu su juo pateikti:

  • Datą ir kitą informaciją apie sandorį, pavyzdžiui, koks produktas ar paslauga įsigyta, kiek kainavo, kas pardavė.
  • Kokia jūsų nuomone Etikos kodekso nuostata buvo pažeista.
  • Kas jau buvo padaryta, siekiant išspręsti problemą ir kokius atsakymus dėl problemos išsprendimo sulaukėtė iš to į ką kreipėtės
  • Dabartinę problemos būseną.
  • Kaip norėtumėte, kad skundas būtų išspręstas.
  • Sąskaitas ar kitų susijusių dokumentų kopijas.

Jeigu Jūsų nusiskundimas yra vis dar neišspręstas įmonės-LTPA narės, Jūs galite skundą atsiųsti Lietuvos tiesioginės prekybos asociacijai paštu arba elektroniniu paštu adresu administratorius@ltpa.lt ir skundas bus perduotas nepriklausomam Kodekso administratoriui. Kodekso administratoriaus sprendimas yra privalomas LTPA nariui, bet ne vartotojui.

Nusiskundimai dėl kitų šalių TPA narių

Jeigu įmonė nėra Lietuvos tiesioginės prekybos asociacijos narė, tačiau yra analogiškos asociacijos narė kitoje šalyje, tada galite siųsti savo skundą tiesioginės prekybos asociacijai toje šalyje. Visos tiesioginės prekybos asociacijos (ir jų nariai), kurios yra Europos tiesioginės prekybos asociacijos-Seldia ar Pasaulio tiesioginės prekybos asociacijų federacijos (WFDSA) narėmis yra įsipareigojusios laikytis Europos ar Pasaulio Etikos kodekso kaip etiško elgesio minimalių standartų.

Europos ir Pasaulio Etikos kodeksuose numatytas eksteritorialus taikymas, kuris reiškia, kad jūs vis tiek galite būti apsaugoti ir paduoti skundą, nors bendrovė ar platintojas ir nepriklauso Jūsų šalies tiesioginės prekybos asociacijai.