Naujoji ES direktyva dėl vartotojų teisių – 10 svarbiausių pokyčių
LTPA Komentarų: 0

Nuo birželio 13 dienos Lietuvoje, kaip ir kitose Europos Sąjungos šalyse, įsigalios nauji, vienodi reikalavimai dėl vartotojų teisių, kai jie perka nuotoliniu būdu, t.y. internetu, telefonu, paštu, ir ne prekybai skirtose patalpose, pavyzdžiui, namuose, darbo vietose, pardavėjo organizuotoje ekskursijoje ar pristatyme kavinėje (vadinamoji tiesioginė prekyba). Tai susiję su dar 2011 metais priimtos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/83/ES dėl vartotojų teisių nuostatų įsigaliojimu. Ši direktyva į Lietuvos nacionalinę teisę buvo perkelta 2013 m. gruodžio 19 dieną Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Civilinio kodekso ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimus, kurie įsigalioja nuo 2014 m. birželio 13 d.

Visoje ES vienodi reikalavimai dėl vartotojų teisių sustiprins vartotojų apsaugą. Taip pat vienodi reikalavimai turėtų padėti verslui pradėti veiklą kitose ES šalyse, plėtoti tarptautinę internetinę prekybą ir pagerinti ES vidaus rinkos veikimą.

Atkreiptinas dėmesys, kad naujieji vartotojų teisių reikalavimai Lietuvoje privalės būti taikomi sutartims, sudarytoms ne prekybai skirtose patalpose, jei sandorio vertė viršija 100 litų. Iki šiol griežtesni vartotojų teisių reikalavimai buvo taikomi tik sutartims, kurių vertė viršijo 200 Lt.

Taigi 10 svarbiausių pokyčių verslui ir vartotojams:

1.      14 dienų, vietoj 7, atsisakyti pirkinio

Šiuo metu Lietuvoje galioja 7 darbo dienų laikotarpis, kai vartotojas turi teisę atsisakyti sutarčių, sudarytų nuotolinėmis ryšio priemonėmis (internetu), ir 7 kalendorinių dienų laikotarpis, kai vartotojas gali atsisakyti sutarčių, sudarytų ne prekybai skirtose patalpose. Įsigaliojus naująjai direktyvai, vartotojai turės daugiau laiko persigalvoti – jie per 14 kalendorinių dienų galės atsisakyti prekių ar paslaugų pirkimo sutarties, nenurodydami jokios priežasties.

  • Teisės atsisakyti laikotarpis bus skaičiuojamas nuo prekių gavimo dienos, o ne nuo sutarties sudarymo dienos, kaip yra šiuo metu sutarčių sudarytų ne prekybai skirtose patalpose atveju.
  • Be to, jei vartotojas nebuvo informuotas apie teisę per 14 dienų atsisakyti sutarties, tai jis galės pasinaudoti šia teise per 12 mėnesių (šiuo metu – per  3 mėnesius).
  • Teisė atsisakyti sutarties bus taikoma ir aukcionams internete, tokiems kaip organizuojama  „eBay“, tačiau tik perkant iš profesionalių pardavėjų.
  • Atsisakymo teisė bus taikoma ir tais atvejais jei sutartis buvo sudaryta ne prekybai skirtose patalpose net po aiškiai išreikšto vartotojo prašymo ar kvietimo (anksčiau tokiu atveju atsisakymo teisės vartotojas neturėjo). Atsisakymo teise bus galima pasinaudoti ir sudarius sutartis dėl paslaugų teikimo.

Atkreiptinas dėmesys, kad Vartotojų teisų direktyva ir įsigaliosiantys Civilinio kodekso pakeitimai numato baigtinį sąrašą sutarčių, kai atsisakymo teisė nėra taikoma, pavyzdžiui sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, sutartims dėl greitai gendančių prekių (pavyzdžiui, maisto produktai) ar dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ir higienos priežasčių. Atsisakant užsakytų paslaugų, bus privalu sumokėti už jau atliktą užsakymo dalį, tačiau nebus galima atsisakyti vartotojui visiškai suteiktų paslaugų.

2.      Daugiau informacijos ir visoje ES vienoda pavyzdinė sutarties atsisakymo forma

Įsigaliojus direktyvai, vartotojai, prieš įsigydami prekių nuotolinės ar tiesioginės prekybos būdu, gaus daugiau informacijos. Pardavėjas turės vartotoją informuoti ne tik apie prekę, pardavėją, bendrą kainą, apmokėjimo, pristatymo, sutarties vykdymo tvarką, tačiau ir apie pardavėjo atliekamo vartotojų skundų nagrinėjimo tvarką ar taikomą elgesio kodeksą. Taip pat vartotojams turės būti suteikta informacija apie sutarties atsisakymą ir pavyzdinė sutarties atsisakymo forma, kuria vartotojai galės (bet neprivalės) pasinaudoti, jei persigalvos ir norės atsisakyti prekių ar paslaugų. Nutraukti sutartį bus galima ir pateikus aiškų pareiškimą apie sutarties atsisakymą, tačiau pateikiant užpildytą pavyzdinę sutarties nutraukimo formą atsisakyti sutarties turėtų būti lengviau ir paprasčiau, ypač jei prekė pirkta kitoje ES šalyje.

3.      Atsisakius prekės – grąžinti teks pačiam per 14 kalendorinių dienų

Nauji reikalavimai numato vartotojo pareigą grąžinti prekes pardavėjui ne vėliau kaip per 14 dienų, nebent sutartyje bus numatyta, kad pardavėjas grąžinamas prekes pasiima pats. Šiuo metu Lietuvoje pardavėjas privalo pasiimti prekę per 15 dienų, tuo tarpu daugelyje ES šalių prekių grąžinimas jau buvo vartotojo pareiga ir anksčiau.

4.      Geresnės pinigų grąžinimo garantijos, atsisakius sutarties

Vartotojui atsisakius sutarties, pardavėjas per 14 dienų nuo sutarties atsisakymo turės grąžinti vartotojui visas sumokėtas sumas, įskaitant vartotojo apmokėtas prekių pristatymo jam išlaidas. Tačiau gali būti nekompensuojamos papildomos prekių pristatymo išlaidos, atsiradusios vartotojui pasirinkus kitą nei pardavėjo pasiūlytas įprastinis pristatymo būdas, pavyzdžiui, daug greitesnis, bet ir brangesnis pristatymas. Be to, pardavėjas galės negrąžinti vartotojui pinigų tol, kol prekės jo nepasiekė arba kol vartotojas pateikia įrodymą, kad prekės išsiųstos. Šiuo metu Lietuvoje taikomas 15 dienų pinigų grąžinimo terminas, tačiau daugelyje Europos šalių jis yra 30 dienų, taigi perkant internetu iš kitų ES šalių pinigai bus grąžinti kur kas greičiau.

5.      Aiškesnė informacija, kas apmoka prekės grąžinimo išlaidas

Tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos teks vartotojui, nebent pagal sutartį šias išlaidas prisiima pardavėjas, taip pat vartotojas turės būti tinkamai informuotas, kad jis turi padengti grąžinimo išlaidas, priešingu atveju šias išlaidas turės padengti pardavėjas. Jei internetu arba paštu bus perkama didelių gabaritų prekė, tai pardavėjas turės pateikti galimą prekių sugrąžinimo išlaidų dydį, tuo tarpu sutarčių ne prekybai skirtose patalpose atveju, jei prekės buvo pristatytos į vartotojo namus sutarties sudarymo metu ir negali būti įprastai grąžintos paštu, pardavėjas turės atsiimti prekes savo sąskaita. Pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančius reikalavimus pardavėjas turėjo pats atsiimti prekes per 15 dienų.

6.      Didesnis kainų skaidrumas ir didesnė apsauga sudarant sutartį telefonu

Prekybininkai turės atskleisti visas išlaidas už produktą ar paslaugą, nurodydami visus galimus papildomus mokesčius. Pirkėjai neturės mokėti papildomų mokesčių ar patirti kitų išlaidų, jei jie nebuvo tinkamai informuoti prieš užsakymą.

Jeigu verslininkui paskambinus, vartotojas sutiks sudaryti sutartį, verslininkas ne tik privalės patvirtinti pasiūlymą vartotojui patvariojoje laikmenoje, tačiau sutartis bus laikoma sudaryta tik tada, kai vartotojas pasirašys pasiūlymą arba išsiųs verslininkui savo rašytinį sutikimą. Taip bus išvengta situacijų, kai siunčiami produktai, motyvuojant vartotojo sutikimu duotu telefonu, ir vėliau reikalaujama sumokėti.

7.      Draudžiami paslėpti mokesčiaineleidžiama naudoti iš anksto pažymėtų langelių

Vartotojai bus apsaugoti nuo galimų „kainų spąstų” internete, kai norintys pasipelnyti asmenys bando žmones įvilioti į „nemokamas” paslaugas, tokias kaip horoskopai ar receptai, neinformuodami apie atsirandančią prievolę mokėti. Internetinių užsakymų metu vartotojai turės matyti užsakymo mygtuką, kur turės būti aiškiai nurodyta, kad jį paspaudus atsiranda prievolė mokėti. Visoje ES nebus galima taikyti šiuo metu pakankamai populiarios praktikos, kai internetiniai pardavėjai naudoja iš anksto pažymėtus langelius už tam tikras papildomas paslaugas ir tokiu būdu jas „įsiūlo“ net jei vartotojas nenorėjo jų užsisakyti. Pavyzdžiui, perkant lėktuvo bilietą, vartotojui automatiškai per atskirus pažymėtus langelius pasiūlomas kelionių, bagažo draudimas ar automobilio nuoma, ir jis turi pats „nuimti“ tuos pažymėjimus. Įsigaliojus direktyvai, visi langeliai galės būti tik nepažymėti.

8.      Aiškesni prekių pristatymo reikalavimai ir atsakomybė

Pardavėjas privalės pristatyti prekes vartotojui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties sudarymo, jeigu nesusitariama kitaip. Jeigu prekės per šį terminą nebus pristatytos, vartotojas galės nustatyti papildomą terminą prekių pristatymui. Jei prekės nebus pristatytos ir per papildomą laikotarpį, vartotojas įgis teisę susigrąžinti sumokėtus pinigus. Už prekės dingimą ar sugadinimą transportuojant bus atsakingas pardavėjas. Vartotojas atsakingas už prekes taps nuo jų gavimo momento.

9.      Neleidžiamos priemokos už kredito korteles, padidintų tarifų telefono linijų naudojimas

Prekybininkas negalės iš vartotojo dėl mokėjimo kreditine kortele (ar kitų mokėjimo būdų ) reikalauti didesnio mokesčio nei jo patiriami kaštai. Prekiautojai, kurie naudoja atskiras aptarnavimo telefonu linijas, negalės taikyti padidintų tarifų už konsultacijas vartotojams: turės būti taikomi tokie patys įkainiai kaip ir už įprastus skambučius.

10.  Geresnė vartotojų apsauga įsigyjant skaitmeninio turinio produktus

Informacija apie internete parduodamus skaitmeninius produktus turės būti aiškesnė, įskaitant apie jų funkcines savybes, suderinamumą su aparatine ir programine įranga. Taip pat apie bet kokių techninių apsaugos priemonių taikymą, pavyzdžiui, vartotojo teisės apribojimą kopijuoti turinį. Vartotojai turės teisę atsisakyti skaitmeninio turinio pirkimo, pavyzdžiui, muzikos ar vaizdo įrašo parsisiuntimo, bet tik iki to momento, kai faktinis parsisiuntimo procesas prasideda.

Apibendrinant – sąžiningam ir klientu besirūpinančiam verslui išaugusios vartotojų teisės ir aiškesnis, visoje ES vienodas reglamentavimas – gera žinia, nes vartotojai galės drąsiau jaustis apsipirkdami tiek internetu, tiek ne prekybai skirtose patalpose. Tai paskatins ir sąžiningą bei lygiavertę verslininkų konkurenciją ES lygiu.

 

Šiuo metu labai svarbu, kad Europos komisija ir atsakingos nacionalinės institucijos informuotų vartotojus apie laukiančius pasikeitimus, jų teises ir pareigas. Ne mažiau svarbu – padėti pasiruošti ir verslui, ypač smulkiajam.