2012-09-05 sutartis LTPA 005
LTPA Komentarų: 0

2012 m. rugsėjo 5 d Lietuvos tiesioginės prekybos asociacijos direktorius Gintautas Zaleckas ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius Feliksas Petrauskas  pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Pasirašiusios bendradarbiavimo sutartį šalys įsipareigojo teikti pasiūlymus dėl ginčų sprendimo tarp ūkio subjektų ir vartotojų taikaus sprendimo būdų tobulinimo, vienyti pastangas skatinant verslininkus teikti į rinką kokybiškas ir saugias prekes bei paslaugas, keistis informacija apie gaunamuose vartotojų skunduose keliamas problemas dėl įsigyjamų prekių kokybės. Šalys taip pat sutarė bendradarbiauti teikiant pasiūlymus dėl vartotojų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo ir dalyvauti juos rengiančių darbo grupių veikloje, bendrai rengti mokymus, konferencijas ir seminarus, skirtus vartotojų ir verslininkų švietimui.

„Gindama vartotojų teises Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba viena prioritetinių veiklos sričių laiko konstruktyvaus bendradarbiavimo su verslo struktūromis stiprinimą, – pasirašant bendradarbiavimo sutartį kalbėjo Tarnybos direktorius Feliksas Petrauskas. Vykdydama teisės aktų nustatytas funkcijas taikyti ekonomines sankcijas vartotojų teises reglamentuojančių teisės aktų pažeidėjams, Tarnyba tuo pačiu vis daugiau dėmesio skiria verslininkų konsultavimui, vartotojų teisių pažeidimų prevencijai. Verslininkus skatiname priimti ir vadovautis savo veikloje geros verslo praktikos kodeksais, plėsti socialiai atsakingo verslo praktiką, taikyti savireguliacijos principus, o kilusius ginčus su vartotojais raginame spręsti taikiais geranoriškais abipusiais susitarimais taikant alternatyvaus ginčų sprendimo teikiamas galimybes. Mūsų institucija yra atvira ne tik vartotojams, bet ir verslininkams, nes žinodami vartotojų teises ginančius teisės aktus ir juos įgyvendindami verslininkai mažiau pažeidinės vartotojų teises“, – sakė Tarnybos direktorius Feliksas Petrauskas.

Lietuvos tiesioginės prekybos asociacijos direktorius Gintautas Zaleckas pabrėžė, kad Asociacijos nariai yra priėmę Etikos kodeksą, kuriuo siekiama apsaugoti vartotojus, skatinti sąžiningą konkurenciją tarp verslo subjektų ir gerinti tiesioginės prekybos įvaizdį sąžiningomis sąlygomis parduodant kokybiškas prekes galutiniams vartotojams. Kilusius ginčus tarp vartotojų ir Asociacijos narių nagrinėja Asociacijos paskirtas nepriklausomas kodekso administratorius, o ateityje tikimasi jo funkcijas perleisti specialiai nešališkai komisijai.

Gintauto Zalecko nuomone Lietuvos tiesioginės prekybos asociacijos bendradarbiavimas su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba padės plačiau taikyti alternatyvaus ginčų nagrinėjimo principus, stiprinti verslo savireguliacijos mechanizmą, o tuo pačiu geriau užtikrinti vartotojų teisių apsaugą.