socio-ekonominis-tyrimas
LTPA Komentarų: 0

Lietuvos tiesioginės prekybos asociacijos ir Europos tiesioginės prekybos asociacijos – Seldia užsakymu pirmą kartą Lietuvoje atliekamas nepriklausomas rinkos tyrimas, siekiant geriau suprasti tiesioginės prekybos socialinius ir ekonominius aspektus. Tyrimas bus vykdomas internetinės apklausos būdu nepriklausomos rinkos tyrimų įmonės „Ipsos”  ir apims net 11-a Europos šalių[1].

Tiesioginė prekyba yra pardavimo kanalas, kuris, deja, dažnai dar nėra visuomenėje pakankamai suprantamas, nežinoma jo teikiama socialinė ir ekonominė nauda, ir kas dar svarbiau, labai retai girdimos tiesioginių pardavėjų patirtys, susijusios su tiesioginiais pardavimais. Todėl pirmojoje šio tyrimo dalyje bus siekiama ištirti nepriklausomų pardavėjų patirtis ir nuomones, pažvelgti į jų socialines ir demografines charakteristikas. Tuo tarpu antroje dalyje bus apklausiamos tiesioginės prekybos įmonės, siekiant įvertinti įmonių indėlį į ekonominę šalies gerovę.

Visi tiesioginiai pardavėjai, bendradarbiaujantys su Lietuvos tiesioginės prekybos asociacijos įmonėmis narėmis, yra kviečiami sudalyvauti šioje labai svarbioje tarptautinėje apklausoje. Nuorodos į tiesioginių pardavėjų klausimyną turi būti prieinamos LTPA įmonių narių interneto svetainėse,  taip pat išplatintos pardavėjams-konsultantams kitais komunikacijos kanalais. Jei jūs negavote tokios nuorodos, kreipkitės į savo įmonę arba į Lietuvos tiesioginės prekybos asociaciją (info@www.ltpa.lt). Visi respondentų atsakymai bus konfidencialūs ir anoniminiai ir tyrimo ataskaitoje bus naudojami tik apibendrinti duomenys.

[1] Čekija, Jungtinė Karalystė, Ispanija, Italija, Lenkija, Lietuva, Nyderlandai, Prancūzija, Slovakija, Švedija, Vokietija.