LTPA Komentarų: 0

Rugsėjo 21 dieną Varšuvoje Lietuvos tiesioginės prekybos asociacijos vadovas Gintautas Zaleckas dalyvavo Europos tiesioginės prekybos asociacijos-Seldia organizuotoje apskrito stalo diskusijoje apie tiesioginės prekybos verslo ateitį.

Į diskusiją susirinkto daugiau nei 100 tiesioginės prekybos pramonės, vyriausybės, žiniasklaidos ir kitų organizacijų atstovų iš daugelio Europos šalių.

Tiesioginės prekybos verslo augimas

Konferencijoje Seldia paskelbė naujausius tiesioginės prekybos verslo statistinius duomenis iš ES šalių, kurie atskleidė, jog  2010 m. pardavimų apimtys išaugo 7,1%, tuo tarpu tiesioginių pardavėjų skaičius išaugo iki 4,5 mln., iš kurių net 82% yra moterys. Verta paminėti, jog konferencijoje ypatingas dėmesys atkreiptas į galimybes, kurias tiesioginės prekybos verslas suteikia moterims.

Pramonės augimas buvo palankiai įvertintas ir Europos Parlamento narių ponios Małgorzatos Handzlik ir ponios Annos Marios Corazza Bildt pranešimų metu. Abi parlamentarės susijusios su tiesioginės prekybos pramone,- M.Handzlik kaip pranešėja dėl paslaugų direktyvos, o M. Corazza Bildt kaip pranešėja dėl mažmeninės rinkos ataskaitos.

Dėl socialinės žiniasklaidos įtakos

Renginio metu pabrėžta, kad socialinė žiniasklaida yra ne tiek grėsmė tiesioginio pardavimo verslo modeliui, o kiek papildoma šio verslo vystymo galimybė, tiek tarptautinėms įmonėms, tiek individualiems platintojams, kurią būtina išnaudoti. Vis dėlto socialinės žiniasklaidos naudojimo strategija turi būti tikslinga ir gerai apgalvota.

Dėl vartotojų teisių apsaugos

Vienas iš svarbių apskritoje stalo diskusijos klausimų buvo naujoji Vartotojų teisių direktyva, kuri per artimiausius 2 metus (iki 2013m. spalio 10d.) turės būti perkelta į nacionalinę teisę, todėl tiesioginės prekybos asociacijoms bus labai svarbu kalbėtis su savo valdžios institucijomis ir stebėti perkėlimo procesą, jog jis būtų sklandus ir užtikrintų tiek vartotojų, tiek tiesioginės prekybos verslo interesus.

Savireguliacija

Tiesioginės prekybos sektorius turės naują Europos tiesioginės prekybos ombudsmeno pareigybę. Ombudsmenas bus įgaliotas spręsti tiek B2C (verslas vartotojui) skundus, tiek vartotojų skundus tarpvalstybiniu mastu, kurie dėl kokių nors priežasčių negali būti nagrinėjami nacionalinio kodekso administratoriaus.

Kitą Europos tiesioginės prekybos asociacijos apskritojo stalo diskusiją planuojama surengti 2012 m.  spalio 3d.